Kartlı Geçiş Kontrol Devam Takip ve Kontrol Sistemleri


 

KARTLI GEÇİŞ KONTROL, DEVAM TAKİP ve RAPORLAMA SİSTEMLERİ

Erişim kontrol, access kontrol ve geçiş kontrol sistemleri olarak da adlandırılan kartlı geçiş sistemleri işyerlerinde, işletmelerde insanların giriş ve çıkışlarını kontrol altına alınması için ihtiyaç duyulmuştur. Geçiş Kontrol Sistemleri ile, personelin en hızlı şekilde tesislere ve hizmetlere erişimini sağlamak, bu sayede işletme genel güvenliğini artırmak ve ardından en verimli şekilde bütün aktiviteleri takip etmek ve raporlamak amaçlanmaktadır.

Kartlı geçiş sistemleri aracılığıyla yapılan tüm giriş-çıkış hareketleri bilgisayar ortamına kaydedilir ve detaylı denetleme/raporlama sağlanır.  İstenildiği anda kimlerin ne zaman hangi kapıdan giriş-çıkış yaptığını rapor halinde çıktısını verir.

Sistemler client/server mimarisinde olup, sistem güvenliği en üst noktada olması sağlanmıştır. Kullanıcılar client bilgisayar tarafında yetkileri doğrultusunda sisteme müdahale edebilir. Client bilgisayar tarafında olabilecek herhangi bir aksaklık sistemi etkilemeyecek ve sistem server ve diğer client’ları ile çalışmaya devam edecektir.

Kartlı geçiş sistemleri CCTV Kamera, Yangın İhbar ve diğer güvenlik sistemleri ile entegre olarak çalışabilmektedir. Kartlı geçiş sistemleri teknolojik açıdan en üst seviyeye çıkmış durumdadır. Bu sayede bina giriş ve çıkışlarında tam kontrollü giriş çıkışlar sağlanabilmektedir.

Kartlı geçiş sistemleri turnike sistemleri, bariyer sistemleri ile entegre olarak çalışabilmektedir. Bu sayede güvenlik arz eden binalarda istenen yüksek güvenlik sağlanabilmektedir.

Kartlı geçiş sistemlerinde (standalone hariç) sistem tek parçadan oluşmaz. Belli parçaların bir araya getirilmesinden entegre bir yapı oluşturulur.

Bu sistemlerin en önemli güvenlik maddelerinde biri de ziyaretçi prosedürü ve yetki tahsisidir. Sistemin ziyaretçi grubu üzerinde online yetkilendirmeyi desteklemesi kartın çıkış anından itibaren yetkisinin iptali ve ziyaretçinin gideceği güzergah üzerinde minimum yetki verilmesi ve bunların sadece ziyaret edilecek personelin tek işaret ile şeçilerek yapılmasını sistem desteklemektedir.

1- Kart Okuyucu (Reader)                 

Kart Okuyucu (reader) lar proxmity kartları okuyan cihazlardır. Eğer kart okuyucuya okutulan kart access kontrol sistemine tanıtılmış bir kart ise ve o karta yetki verilmiş ise, kart okuyucu kartı okur ve kontrol ettiği kapıyı, turnikeyi, bariyeri vb. giriş cihazlarının açılmasını sağlar. Günümüzde çok kullanılan access kartlar proximity ve mifare kartlardır.

2- Kartlı Geçiş Kontrol Paneli

Kart okuyucuları, kapıyı ve sisteme bağlı diğer bağlantı aygıtları kontrol eden sistemin beyni konumundadır. Genelde kart okuyucu(reader) sayısına göre farklılık gösterir. Bir reader bağlanan kartlı geçiş sistemi paneli olabileceği gibi, 16 kart okuyucu (reader) bağlanan panellerde mevcuttur.

3- Kartlı Geçiş Sistemi Kontrol Yazılımı

Proximity (yaklaşım tipi) kartların tanıtıldığı kişilere yetkilerin atandığı, kimlerin hangi kapılardan geçtiği hangi kapıdan çıkış yaptığının takip edildiği sistemin yazılım kısmıdır. Kartlı geçiş kontrol sistemi yazılımı ile geçiş kontrolüne ait birçok raporlamalar yapılabilir. Binanın içinde olan kişiler, odalarında olan kişiler, kimin hangi noktada olduğu, çıkış yapan kişiler vb. birçok rapor alınabilmekte ve personel takip edilmektedir.

4- Elektrikli, Manyetik, Solenoid Kilitler, Butonlar ve Kapı İticiler

Kartlı geçiş sistemlerinde belirli bir bölgeye giriş çıkış kapılarının access kontrol sistemi ile kontrol edilmesini sağlamak için kapılara normal kilit yerine takılan elektrikli kilit mekanizmalarıdır. Her ürünün farklı kullanım amacı ve kullanım yeri bulunmaktadır.

Elektrikli kilit, günlük geçiş sayısının fazla olduğu çelik ve alüminyum kapılar için uygundur. Yüksek dayanıklılık seviyesi ile sağladığı güvenlik ve enerji varken yada yokken kilitli kalacak şekilde çalışabilmesi tercih edilmesinin en önemli nedenleri arasındadır.

Manyetik kilit, dolap kapaklarından endüstriyel kapılara kadar geniş bir alanda kullanım olanağı sunar. Cam kapılar da dahil olmak üzere tüm tüm kapı tiplerinde kullanılabilir. Montaj kolaylığı, farklı kapı uygulamaları için opsiyonel braketler ile pratik çözüm sunması ve uzun dönemde arızaya neden olabilecek hareketli mekanik parçalar içermemesi en önemli avantajları arasındadır.

Solenoid kilit, özellikle çift yönlü çalışan kapılar olmak üzere diğer kilitleme sistemlerinin uygun olmadığı kapılarda kullanılır. Yalnızca gömme tipi uygulama yapmak mümkündür.

Kapı İticiler, ağır kullanım şartları altında çalışan dış veya iç mekân kapılarına uygundur.

Online Kartlı Geçiş Sistemi  

Kendi başına bir karar mekanizması bulunmayan, direk olarak bilgisayara bağımlı olarak çalışan ve bilgisayarın arızalanması veya kapatılması durumlarında işlevini yitiren profesyonel olmayan sistemlerdir.

Offline Kartlı Geçiş Sistemi  

Kartlı geçiş sistemi ile kontrol altına alınması gereken kapı, bariyer, turnike gibi ürünlerin yanına proximity (yakınlık) kartlarını okuyabilen reader (okuyucu) lar yerleştirilir. Bu okuyucular sistemin ana kontrolünü sağlayan panel üzerinde kablo vasıtası ile birleştirilir.  Ana kontrol paneli  bilgisyar ile direk bağlantı kurabilen ve bilgisayar (server veya client) üzerinden gelen emirleri kilitlere, okuyuculara ve kullanılan diğer ekipmanlara ileten, uygulanmasını sağlayan, uygulanıp uygulanmadığını bilgisayara yeniden geri bildirimde bulunarak sistemin kararlı çalışmasını sağlayan beyni teşkil eder.

Offline sistemlerin en büyük özelliği, hazırlanan senaryolar doğrultusunda sistemin çalışması ve gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra bilgisayar kapansa bile giriş çıkış işlemlerini belirlenen yetkiler dahilinde uygulayabilmesi, ve bilgisayar baglantısı yeniden sağlandığında gerçekleşen tüm olayları arıza durumlarını ve hareketleri bilgisayar’a aktarabilmesidir.

Giriş çıkışların kontrolünün yanı sıra, işe geliş ve gidiş saatleri, işe geç kalınıp kalınmadığı , şu anda firma içerisinde bulunan personelin konumları gibi daha yüzlerce özelliğe sahip olabilirsiniz.

Proximity (Yaklaşım Tipi) Kart

125 Khz frekansa sahip temas olmaksızın kullanılabilen kartlardır. ISO stadartlarına sahip proximity kartlar, kredi kartı ebatlarında olup, her iki yüzeye de termal baskı yapılabilmektedir. Kart okuyucu ünitesine temas gerektirmeksizin 0 -10 cm mesafe arasında rahatlıkla etkili olabildiği için, cüzdanlardan ve çantalardan çıkartılmadan dahi kullanılabilmektedir.

Mifare Kart  

Çipli kartlar ile proximity kartların özelliklerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Kartın içindeki bilgiler şifre ile korunduğu gibi aynı zamanda kart 0-20 cm mesafeden okunur. Kartın içindeki bilgiler ancak doğru şifrenin karta iletilmesi ile okunabilir veya değiştirilebilir. Hem temassız olması hem de şifreli güvenliğe sahip olması son derece önemlidir.

Bilgiler sistem haricinde kötü amaçlı kişilerce kopyalanamaz. Bilgilerde bozulma ve kayıp olmaz. Mıknatıs ve manyetik ortamlardan etkilenmez, Pasif kart özelliğine sahip olduğundan herhangi bir manyetik dalga üretmez ve yaymaz.

ENTEGRE YAZILIMLAR

1)    Personel Devam Kontrol ve Raporlama Yazılımı

2)    Ziyaretçi Takip ve Raporlama Yazılımı

3)    Yemekhane Takip ve Raporlama Yazılımı

4)    Öğrenci Takip ve Raporlama Yazılımı

RIBBON

BOYUN ASKI İPİ

PLASTIK KART KORUYUCU